Modersmålsenheten

Enhetens uppdrag är att anordna modersmålsstöd i modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskola, särskola och gymnasieskola. 
 
I organisationen arbetar över 200 modersmålslärare, som undervisar ca. 10.000 elever i 41 olika språk.
 
Största delen av modersmålsundervisningen äger rum på eftermiddagstid, utanför elevernas schemabundna tid.